Niedługo czy nie długo jak się pisze: razem czy osobno?

niedługo

Zależy od kontekstu

nie długo

Zależy od kontekstu

Jak piszemy: niedługo czy nie długo? Zarówno jedna, jak i druga forma zapisu występuje w polszczyźnie, ale wybór odpowiedniej zależy od kontekstu.

"Niedługo" to przysłówek, który oznacza, że coś trwa przez krótki czas. Taka forma zapisu jest najczęściej spotykana. Istnieją jednak sytuacje, kiedy zapis "nie długo" też będzie poprawny: gdy mamy do czynienia z wyraźnym przeciwstawieniem lub gdy nie przyjmuje funkcję zaimka.

Przykłady użycia:

Niedługo się zobaczymy.

Nie długo, nie krótko, lecz w sam raz.

Czekaliśmy na nie długo.

Komentarze