Później czy puźniej jak się pisze?

później

Poprawna pisownia

puźniej

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: później czy puźniej? Poprawna forma to "później".

Wyrazu tego używamy w odniesieniu do czasu, który nastąpił po tym, o czym mówiliśmy. Jego pisowni nie warunkują żadne reguły ortograficzne - należy ją po prostu zapamiętać.

Przykłady użycia:

Zobaczymy się później.

Spotkali się przypadkiem, a rok później wzięli ślub.

Budowę domu zakończyliśmy później, niż to było w planach.

Komentarze