Skąd, zkąd czy z kąd jak się pisze: razem czy osobno?

skąd

Poprawna pisownia

zkąd, z kąd

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: skąd, zkąd czy z kąd? Poprawna forma to "skąd".

Wyraz "skąd" może pełnić funkcję zaimka wskazującego miejsce, przyczynę lub źródło czegoś albo wykrzyknika, za pomocą którego zaprzecza się temu, co ktoś powiedział. Ze względu na to, że jego pisowni nie warunkują żadne reguły ortograficzne, należy ją po prostu zapamiętać.

Przykłady użycia wyrażenia:

Skąd wracasz?

Tam, skąd przybył, nie było zbyt wiele zieleni.

Ależ skąd!

Komentarze