Sprzedaż czy sprzedasz jak się pisze?

sprzedaż

Zależy od kontekstu

sprzedasz

Zależy od kontekstu

Jak piszemy: sprzedaź czy sprzedasz? W zależności od kontekstu - obie formy są poprawne. 

"Sprzedaż" oznacza transakcję, czynności związane z odpłatnym dostarczeniem jakiegoś dobra lub jakiejś usługi. Niepoprawną formą jest zapis przy użyciu "rz" na końcu. Błędny zapis może wynikać z tego, że większość czasowników zakończonych na "-arz" zapisujemy przez "rz" (np. formularz)

"Sprzedasz" jest formą czasownika sprzedać. To druga osoba liczby pojedynczej. 

Przykłady użycia:
To mieszkanie jest na sprzedaż.
Za ile sprzedasz mi tę książkę?
Naprawdę uważasz, że wszystko jest na sprzedaż?
Czy sprzedasz mi Twój samochód?

Komentarze