Przecinek przed iż

Wyraz pełni w zdaniu funkcję spójnika, który wprowadza zdanie podrzędne, dlatego stawia się przed nim przecinek. Spójnik ma takie samo znaczenie co że i taką samą etymologię. Różnica między tymi słowami polega jednak na nacechowaniu stylistycznym, ponieważ to wyraz książkowy.

Przykłady:

Kobieta zaprzecza, iż cokolwiek łączy ją z podejrzanym.

Nie przypuszczałem, iż sprawy przybiorą taki obrót.

Premier stwierdził, iż nie ma podstaw do wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Komentarze