Przecinek przed jak i

Połączenie wyrazowe jak i pełni funkcję spójnika łączącego równorzędne części zdania, przed którym umieszczamy przecinek.

Przykłady:

Uwielbiam jego poczucie humoru, jak i to, że tak o mnie dba.

Dręczyły mnie złe przeczucia, jak i przeświadczenie, że nie mam na nic wpływu.

Połączenie wyrazowe jak i jest również częścią spójnika skorelowanego. Występuje w następujących konstrukcjach: zarówno…, jak i; równie…, jak i; tak…, jak i. Przecinek stawiamy przed wyrażeniem jak i, a nie przed całą konstrukcją.

Przykłady:

Na kursie znajdziesz informacje przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i specjalistów z branży.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w małych rodzinnych firmach, jak i w dużych korporacjach.

Sen jest równie ważny, jak i wysiłek fizyczny.

Komentarze