À propos, a propo czy a pro po jak się pisze?

à propos

Poprawna pisownia

a propo, a pro po

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: à propos, a propo czy a pro po? Poprawna forma to "à propos".

"À propos" to wyrażenie pochodzące z języka francuskiego. Za jego pomocą wprowadza się temat wypowiedzi. Tylko taka pisownia, czyli przyswojona bezpośrednio z języka francuskiego, jest uznawana za poprawną (i notowaną przez słowniki). Pozostałe formy są błędne, przy czym "a propo" to po prostu zapis fonetyczny.

Przykłady użycia:

Dziękuję za przesyłkę. À propos - czy twoja mama sama uszyła te rękawiczki?

À propos niezwykłych zjawisk - niedawno oglądałem bardzo ciekawy film, obrazujący ten temat.

Komentarze