Drzwi czy dżwi jak się pisze?

drzwi

Poprawna pisownia

dżwi

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: drzwi czy dżwi? Poprawna forma to "drzwi".

"Drzwi" to ruchoma płyta, która zamyka wejście do jakiegoś pomieszczenia. W znaczeniu przenośnym to także droga do osiągnięcia czegoś, np. kariery. Pisownię tego wyrazu warunkuje reguła ortograficzna, która mówi, że po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, w, j, ch piszemy rz.

Przykłady użycia:

Usłyszałam, kiedy Krzysztof wrócił do domu, ponieważ cicho zaskrzypiały drzwi.

Ania długo pukała do drzwi, ale nikt jej nie otworzył.

Drzwi do muzycznej kariery stoją przed nią otworem.

Komentarze