Dwóch czy dwuch jak się pisze?

dwóch

Poprawna pisownia

dwuch

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: dwóch czy dwuch? Poprawna forma to "dwóch".

Wyraz "dwóch" to liczebnik, który zapisujemy przez Ó, ponieważ wymienia się na O w wyrazie pokrewnym dwoje. Dopuszczalną formą jest także dwu.

Przykłady użycia:

Na zawody pojedzie dwóch naszych reprezentantów.

Podniesiemy ten ciężar we dwóch.

Napadu dokonało dwóch zamaskowanych mężczyzn.

Komentarze