Jakby czy jagby jak się pisze?

jakby

Poprawna pisownia

jagby

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: jakby czy jagby? Poprawna forma to jakby.

Sformułowania "jakby" używamy, chcąc wyrazić porównanie lub podobieństwo między dwoma rzeczami/sytuacjami etc. W tym przypadku mamy do czynienia z połączeniem spójnika "jak" z wykładnikiem trybu przypuszczającego lub warunkowego "by". Jakby zapisywane jest łącznie, gdy możemy zamienić je na "gdyby".

Przykłady użycia:

Jakby to było takie proste.
Ola powiedziała: Jakbym chciała, to bym posprzątała.
Michał wygląda jakby był głodny.
Jakby co, to dzwoń.

Komentarze