Nie raz czy nieraz jak się pisze?

nie raz

Zależy od kontekstu

nieraz

Zależy od kontekstu

Jak piszemy: nie raz czy nieraz? W zależności od kontekstu obie formy są poprawne.

Przysłówek "nieraz" oznacza często, wielokrotnie, czasem. W tym przypadku wyraz ten zapisujemy razem.

"Nie raz" zapisujemy oddzielnie, kiedy oznacza przeciwstawienie i oznacza "nie jeden raz".

Przykłady użycia:
Nieraz spotykaliśmy się w tej kawiarni.
W takiej sytuacji byłem nie raz, a kilka razy.
Był żonaty nie raz, nie dwa, ale trzy razy.
Już nieraz o tym rozmawialiśmy.

Komentarze