Nieważne czy nie ważne jak się pisze: razem czy osobno?

nieważne

Zależy od kontekstu

nie ważne

Zależy od kontekstu

Jak piszemy: nieważne czy nie ważne? Oba sposoby zapisu są poprawne, ale zależy on od kontekstu.

Zasadniczo partykułę nie zapisujemy łącznie z przymiotnikami w stopniu równym. Jednak w określonym przypadku pisownia rozdzielna również jest poprawna.

Przymiotnika nieważne używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś nie ma znaczenia. Z kolei pisownia rozdzielna nie ważne jest dopuszczalna w wyraźnych przeciwstawieniach, w których występuje spójnik ale lub lecz.

Przykłady użycia:

Nieważne, co zrobisz i tak będę cię wspierać.

To jest nie ważne, lecz najważniejsze.

 

Komentarze