Oryginał czy orginał jak się pisze?

oryginał

Poprawna pisownia

orginał

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: oryginał czy orginał? Poprawna forma to oryginał.

Słowo "oryginał" oznacza rzecz powstałą jako pierwszą, używane jest także w odniesieniu do osoby o ekscentrycznym zachowaniu, wyglądzie.

Poprawną formą zapisu jest "oryginał" z "y" w środku wyrazu. W wymowie (mowie potocznej) dopuszczalny jest wariant "orginał", ale wzorcowo powinniśmy mówić "oryginał".


Przykłady użycia:
Jesteś prawdziwym oryginałem.
Aby ubiegać się o stypendium, należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły.
Czy ta moneta to oryginał, czy falsyfikat?
Czasami myślę, że kopia jest lepsza od oryginału

Komentarze