Pięćdziesiąt czy pieńdziesiąt jak się pisze?

pięćdziesiąt

Poprawna pisownia

pieńdziesiąt

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: pięćdziesiąt czy pieńdziesiąt? Poprawna forma to "pięćdziesiąt".

Liczebnik główny "pięćdziesiąt" to złożenie dwóch słów: "pięć" i "dziesięć". Wyraz ten zapisujemy łącznie. Niepoprawna forma zapisu może wynikać z fonetyki - zachodzi tu ubezdźwięcznienie spółgłoski miękkiej "ć".

Przykłady użycia:
Na urodziny babcia dała mi pięćdziesiąt złotych.
W koncercie udział wzięło pięćdziesięcioro wykonawców.
Pięćdziesiąt razy mówiłam jej, że ma uważać.
Zabrakło zaledwie pięćdziesięciu centymetrów.

Komentarze