Postscriptum czy post scriptum jak się pisze?

postscriptum

Poprawna pisownia

post scriptum

Niepoprawna pisownia

Jak się pisze: postscriptum czy post scriptum? Poprawna forma to "postscriptum".

Słowo "postscriptum" oznacza dopisek do listu. Zapisujemy je jako jedno słowo. W języku polskim często stosuje się skrót PS lub rzadziej P.S. Inne formy zapisu są uznane za niepoprawne. Słowo to zapisujemy bezpośrednio z języka łacińskiego. W języku polskim jest ono nieodmienne.

Przykłady użycia:
Zapomniałam wspomnieć o Twojej prośbie, dopiszę to w postscriptum.
Postscriptum zawsze znajduje się na końcu listu.
Pamiętaj, że możesz napisać jeszcze postscriptum.
Czy wiesz, że postscriptum zapisuje się łącznie?

Komentarze