Się czy sie jak się pisze?

się

Poprawna pisownia

sie

Niepoprawna pisownia


Jak piszemy: się czy sie? Poprawna forma to "się".

"Się" to zaimek zwrotny, w języku polskim używany w stronie zwrotnej, a także jako forma bezosobowa oraz używany do oznaczenia zbiorowości, która wykonuje jakąś czynność. W zdaniu występuje najczęściej przed czasownikiem (Jak się nazywasz?), nie należy używać go na początku i na końcu zdania oraz po przyimku. Wyjątkiem jest, gdy zdanie składa się tylko z orzeczenia (np. Zdarza się). Istnieją czasowniki, które zawsze są używane z zaimkiem się (np. bać się),
"Się" pochodzi od prasłowiańskiego sę.

Przykłady użycia:
Chcę się z Tobą spotkać o trzynastej.
Wynoś się!
Starała się nie okazywać zmęczenia.
Mówi się, że w niedzielę odwiedzi Cię burmistrz.

Komentarze