Zdążyć czy zdąrzyć jak się pisze?

zdążyć

Poprawna pisownia

zdąrzyć

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: zdążyć czy zdąrzyć? Poprawna forma to "zdążyć".

Czasownik "zdążyć" należy do rodziny wyrazu "dążyć", który pochodzi od prasłowiańskiego dǫžiti, czyli 'mieć siły, przezwyciężać'. Obecność ż w tym słowie jest uwarunkowana etymologią.

Przykłady użycia:

Postaram się zdążyć na czas.

Chyba nie zdążę przygotować tego projektu na środę.

Komentarze