Byłoby czy było by jak się pisze?

byłoby

Poprawna pisownia

było by

Niepoprawna pisownia


Jak piszemy: byłoby czy było by? Poprawna forma to "byłoby".

Zwrot "byłoby" to osobowa forma czasownika. W języku polskim cząstkę -by piszemy łącznie z czasownikiem.

Przykłady użycia:
Lepiej byłoby nic nie mówić.
Czy byłoby to dla Ciebie duże utrudnienie, gdybym przyszedł godzinę wcześniej?
Tym razem byłoby łatwiej, gdybyś nic nie mówił.
Najlepiej byłoby, gdybyś powiedział prawdę.

Komentarze