Do widzenia czy dowidzenia jak się pisze: razem czy osobno?

do widzenia

Poprawna pisownia

dowidzenia

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: do widzenia czy dowidzenia? Poprawna forma to "do widzenia".

"Do widzenia" to zwrot wypowiadany na pożegnanie, który należy do wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimków z rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami lub zaimkami. Właśnie ta przynależność warunkuje jego pisownię, ponieważ w języku polskim zgodnie z regułami ortograficznymi wyrażenia przyimkowe zapisujemy rozdzielnie.

Przykłady użycia:

Muszę już iść. Do widzenia!

Pomachał mi ręką na do widzenia.

Komentarze