Dopóki czy dopuki jak się pisze?

dopóki

Poprawna pisownia

dopuki

Niepoprawna pisownia

Jak się pisze: dopóki czy dopuki? Poprawna forma to "dopóki".


Wyraz "dopóki" to spójnik, który zapisujemy z użyciem "ó".  Słowa tego używamy, wprowadzając zdanie podrzędne. Dopóki oznacza: do końca czegoś, do czasu aż, do jakiegoś czasu, zanim.

Przykłady użycia:
Będę opłacać Twoje mieszkanie, dopóki będziesz się uczył.
Anna będzie się uczyła, dopóki nie zda egzaminu.
Dopóki ta sprawa się nie rozwiąże, będę z Tobą w kontakcie.
Dopóki nie mam stałej pracy, nie kupię mieszkania.

Komentarze