Online, on line czy on-line jak się pisze?

online, on-line

Poprawna pisownia

on line

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: online, on line czy on-line? Poprawne formy to "online" i "on-line".

Wyraz online/on-line został zapożyczony z języka angielskiego i tłumaczy się go dosłownie jako 'na linii'. W języku polskim oznacza, że coś jest dokonywane za pomocą sieci komputerowej lub ktoś z nią związany pozostaje w stanie dostępności (aktywności). Jego przeciwieństwem jest offline/off-line.

Pisownia tego wyrazu jest wariantywna (to znaczy, że w polszczyźnie funkcjonują dwie jego formy uznawane za prawidłowe) i zależy od upodobań autora danego tekstu.

Przykłady użycia:

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online.

Adam mówił, że musi się uczyć, a tymczasem ciągle jest on-line na Facebooku.

Komentarze