Poza czy po za jak się pisze?

poza

Poprawna pisownia

po za

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: poza czy po za? Poprawna forma to poza.

"Poza" to słowo o kilku znaczeniach. Bez względu na to, w jakim kontekście jest używany, zawsze zapisywane jest łącznie. Poza to rzeczownik oznaczający ułożenie ciała. Jest to również przyimek, sugerujący, że coś jest poza zasięgiem, nie ma z czymś związku, informuje też, że coś lub ktoś znajduje się na zewnątrz.

Przykłady użycia:
Anna znalazła się poza domem w najmniej oczekiwanym momencie.
Poza Twojego ciała dała mi do zrozumienia, że nie jesteś zainteresowany rozmową.
Poza tym nie chcę się z nim spotkać.
Myślę, że możemy załatwić tę sprawę poza kolejnością.

Komentarze