Późno czy puźno jak się pisze?

późno

Poprawna pisownia

puźno

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: późno czy puźno? Poprawna forma to "późno".


Słowo "późno" oznacza pod koniec jakiegoś czasu, z opóźnieniem, po upływie czasu dłuższego niż oczekiwano. Wyraz ten zapisujemy, używając "ó" niewymiennego. Zapis jest warunkowany historycznie. Późno pochodzi od staropolskiego pozdny.

Przykłady użycia:
Robi się późno, muszę wracać do domu.
Zabrałeś się do tego za późno, teraz nie zdążysz przed terminem.
Wczoraj, późno wieczorem, ktoś pukał w moje okno.
Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi.

Komentarze