Przedszkole czy pszedszkole jak się pisze?

przedszkole

Poprawna pisownia

pszedszkole

Niepoprawna pisownia

Jak piszmy: przedszkole czy pszedszkole? Poprawna forma to "przedszkole".

Rzeczownika "przedszkole" używamy w odniesieniu do placówki edukacyjnej, do której uczęszczają dzieci od 3. roku życia, aż do osiągnięcia wieku, w którym muszą podjąć obowiązek nauczania szkolnego. Wyraz ten to zlepek dwóch słów: "przed" i "szkoła". Zapisujemy go łącznie.

Przykłady użycia:

W moim przedskolu był dzisiaj występ artystyczny.
Ania idzie we wrześniu do przedskola.
Ten fartuszek pamięta czasy mojego przedszkola.
Ile miałeś lat, gdy poszedłeś do przedszkola?

Komentarze