Rehabilitacja czy rechabilitacja jak się pisze?

rehabilitacja

Poprawna pisownia

rechabilitacja

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: rehabilitacja czy rechabilitacja? Poprawna forma to "rehabilitacja".

Wyraz "rehabilitacja" ma kilka znaczeń:

1) w medycynie to terapia mająca na celu poprawę czyjegoś stanu zdrowia;

2) w prawie to: przywrócenie komuś utraconych praw na mocy wyroku sądowego, uznanie skazania za niebyłe, uniewinnienie skazanej osoby w wyniku ujawnienia nieprawidłowości, do których doszło podczas procesu lub jego wznowienia;

3) odzyskanie dobrej opinii, np. poprzez naprawienie błędów.

Rzeczownik ten pochodzi od łacińskiego słowa rehabilitatio (znanego już w średniowieczu), gdzie re oznacza 'na nowo', a habilis - 'zdatny, stosowny'. W języku polskim zapisujemy go przez h właśnie ze względu na pochodzenie.

Przykłady użycia:

Po wypadku samochodowym przeszłam długą i żmudną rehabilitację.

Drużyna w kolejnym meczu miała szansę na rehabilitację po porażce.

Będziemy dążyć do rehabilitacji naszego klienta, ponieważ wyrok sądu - jak się niedawno okazało - był niewłaściwy.

Komentarze