Sześćset czy szejset jak się pisze?

sześćset

Poprawna pisownia

szejset

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: sześćset czy szejset? Poprawna forma to sześćset.

Słowo "sześćset" używamy, gdy mówimy o sześciu setkach. Słowo to zapisujemy z użyciem liter ść i set. Jest to forma składająca się z dwóch słów określających liczby - sześć (6) i sto (100). Polszczyzna potoczna akceptuje wymowę "szejset", stąd błędna forma, której używają niektórzy.

Przykłady użycia:
Na koncie bankowym miał ponad sześćset tysięcy złotych.
Prosiłam go chyba z sześćset razy, aby pomógł mi posprzątać garaż.
Przeczytałem ponad sześćset stron książki, ale rozczarowałem się ostatnimi akapitami.
Krysia obiecała, że przygotuje sześćset ciasteczek.

Komentarze