Żadnych czy rzadnych jak się pisze?

żadnych

Poprawna pisownia

rzadnych

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: żadnych czy rzadnych? Poprawna forma to "żadnych".

Słowo "żadnych" oznacza, e w danym miejscu nie trzeba ani jednej rzeczy/osoby. Słowo to zapisujemy przez "ż", które jest niewymienna. Jest to reguła uwarunkowana historycznie - wywodzi się z języka staropolskiego.

Przykłady użycia:
Daj mi spokój, nie potrzebuję żadnych kłopotów.
Nie mam jeszcze żadnych planów na ten weekend.
Nie widzę ku temu żadnych przeszkód.
Michał nie ma żadnych wątpliwości co do tej umowy.

Komentarze