Życzy czy rzyczy jak się pisze?

życzy

Poprawna pisownia

rzyczy

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: życzy czy rzyczy? Poprawna forma to "życzy".

Wyraz "życzy" czasownik w 3 osobie liczby pojedynczej (od bezokolicznika "życzyć"). Wyraz ten zapisujemy z użyciem "ż" na początku. Nie determinuje tego żadna reguła gramatyczna - zapis należy zapamiętać.

Przykłady użycia:
Marcelina życzy nam dobrego dnia.
Czy wiesz, czego ona sobie życzy na urodziny?
Michał życzył Annie szczęśliwego Nowego Roku.
Krystyna życzy sobie radości.

Komentarze