Koszerne

Co to znaczy "koszerne"? Słowo "koszerny" pochodzi od hebrajskiego kaszer - 'odpowiedni', 'właściwy'. W judaizmie określa ono reguły obowiązujące w odniesieniu do produktów nadających się do spożycia, m.in. warunków ich przygotowania.

W slangu młodzieżowym zyskało szersze znaczenie - to coś wykonanego zgodnie ze sztuką, perfekcyjnego w każdym calu.

Przykłady użycia słowa:

Potrawy koszerne mogą być mięsne, mleczne lub neutralne.

Jak wyprodukować koszerne mleko?

Nowy film wyświetlany w kinach jest naprawdę koszerny.

Komentarze