BDSmovement

Co to znaczy "BDSmovement"? To kierowany przez Palestyńczyków ruch mający na celu bojkoty i przekonanie innych państw do nałożenia sankcji gospodarczych na Izrael za łamanie międzynarodowego prawa i nieuznawanie granic Palestyny. BDS to skrót od słów Boycott, Divestment, Sanctions (pol. bojkot, zbycie, sankcje).

Izraelczycy z kolei uważają, że ten ruch pod fasadą szerzenia pokoju i ochrony prawa człowieka dąży do wyeliminowania Izraela jako państwa żydowskiego.

Przykłady użycia zwrotu:

Działania w ramach kampanii BDSmovement są prowadzone na całym świecie.

BDSmovement ma wielu zwolenników.

Komentarze