Grypsować

Co to znaczy "grypsować"? Czasownik "grypsować" ma kilka definicji:

1) mówić gwarą więzienną, czyli specjalnym językiem stworzonym przez więźniów, aby nie zrozumieli ich strażnicy;

2) należeć do subkultury więziennej, której znakiem rozpoznawczym jest stosowanie grypsery, czyli gwary więziennej (więźniowie grypsujący uważają się za lepszych od pozostałych).

Przykłady użycia wyrazu:

Marek nie chciał grypsować.

Nie wszyscy skazani grypsują.

Mężczyzna utożsamiał się z więźniami, którzy grypsują.

 

Komentarze