UPO

Co to znaczy "UPO"? UPO to przede wszystkim skrót funkcjonujący w języku urzędowym. W pełnym brzmieniu to Urzędowe Poświadczenie Odbioru, czyli generowany automatycznie numer potwierdzający prawidłowe złożenie deklaracji podatkowej.

W slangu młodzieżowym to z kolei pejoratywne określenie osoby upośledzonej umysłowo, w jakiś sposób różniącej się od reszty grupy.

Przykłady użycia zwrotu:

Jak pobrać UPO?

Nie wszyscy wiedzą, do czego służy UPO.

Ale z niej UPO.

 

Komentarze