Asertywny

Co to znaczy "asertywny"? Przymiotnika "asertywny" używamy w odniesieniu do osoby, która potrafi otwarcie, bez lęku wyrażać swoje opinie, potrzeby lub emocje, ale jednocześnie w sposób respektujący uczucia innych.

Przykłady użycia słowa:

Chyba jestem za mało asertywny.

Czasami w życiu trzeba być asertywnym.

Asertywny człowiek potrafi odmawiać, nie raniąc innych.

Komentarze