B2B

Co to znaczy "B2B"? To skrót od angielskiego wyrażenia business to business (w dosłownym tłumaczeniu 'biznes dla biznesu'), które odnosi się do transakcji i form współpracy zawieranych między dwoma podmiotami gospodarczymi (mogą to być firmy, przedsiębiorstwa, spółki itp.). Działalność tego typu jest prowadzona w wielu branżach.

Przykłady użycia skrótu:

Pracodawca zaproponował mi przejście na umowę B2B. Co o tym myślisz?

Aby pracować w modelu B2B, musisz mieć firmę.

Przeciwieństwem B2B jest B2C.

Komentarze