Stosunek ambiwalentny

Co to znaczy "stosunek ambiwalentny"? Wyrażenia "stosunek ambiwalentny" używamy, gdy chcemy wyrazić mieszane, sprzeczne uczucia względem kogoś lub czegoś, np. gdy jakaś osoba nas przeraża, a jednocześnie fascynuje.

Przykłady użycia zwrotu:

Do twórczości tej artystki mam stosunek ambiwalentny.

W wywiadzie został poruszony temat stosunku ambiwalentnego społeczeństwa do polityki.

Komentarze