Cham czy ham jak się pisze?

cham

Poprawna pisownia

ham

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: cham czy ham? Poprawna forma to "cham".

Wyraz "cham" to pejoratywne określenie człowieka ordynarnego, który swoim zachowaniem odstręcza innych i narusza ogólnie przyjęte normy społeczne. W średniowieczu w ten sposób pogardliwie wyrażano się o mężczyznach należących do niższej klasy społecznej, czyli o chłopach. Co ciekawe, słowo to pochodzi od imienia postaci biblijnej - Chama (syna Noego), którego ojciec przeklął za niewłaściwe zachowanie względem siebie.

Pisowni tego wyrazu nie warunkują żadne reguły ortograficzne, należy ją po prostu zapamiętać.

Przykłady użycia:

Ale z ciebie cham!

Artur okazał się strasznym chamem.

Nie był szlachcicem, tylko zwykłym chamem.

Komentarze