Niedobrze czy nie dobrze jak się pisze: razem czy osobno?

niedobrze

Zależy od kontekstu

nie dobrze

Zależy od kontekstu

Jak piszemy: niedobrze czy nie dobrze? Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

W przeważającej większości zdań spotyka się formę niedobrze jako połączenie partykuły nie z przysłówkiem dobrze. Odniesienie ma tutaj reguła, zgodnie z którą nie piszemy łącznie z przysłówkami pochodzącymi od przymiotników.

Dopuszczalny jest również zapis nie dobrze, ale tylko w sytuacji, gdy partykuła nie jest nie tylko zaprzeczeniem, ale również wyraźnym przeciwstawieniem (często wówczas w środku takich wyrażeń pojawia się ale lub lecz).

Przykłady użycia:

Byłoby niedobrze, gdybyś się rozmyślił.

To wszystko wygląda bardzo niedobrze.

Ona zdała egzamin nie dobrze, lecz wspaniale.

Komentarze