Rzeżucha, rzerzucha czy żeżucha jak się pisze?

rzeżucha

Poprawna pisownia

rzerzucha, żeżucha

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: rzeżucha, rzerzucha czy żeżucha? Poprawna forma to "rzeżucha".

Pisownia wyrazu "rzeżucha", pod którym kryje się roślina z grupy ziół, nastręcza użytkownikom języka polskiego wiele trudności, ponieważ można w nim popełnić aż cztery błędy ortograficzne.

Występowania w tym słowie rz, ż i u nie wyjaśniają żadne zasady. Wyjątek stanowi jedynie ch, którego obecność jest uzasadniona faktem, że wymienia się na sz w innej formie opisywanego wyrazu, czyli rzeżusze, oraz w wyrazie pokrewnym (rzeżuszka).

Przykłady użycia słowa:

Czy rzeżucha jest wymagającą rośliną?

Rzeżucha ma białe lub fioletowe kwiaty.

Ekstrakt z rzeżuchy pozytywnie wpływa na nasze zdrowie.

Komentarze