Także czy takrze jak się pisze?

także

Poprawna pisownia

takrze

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: także czy takrze? Poprawna forma to "także".

"Także" składa się dwóch partykuł: tak (twierdzącej) i że (wzmacniającej). Reguła ortograficzna mówi, że po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, w, j, ch piszemy rz. Nie ma ona jednak tutaj zastosowania, ponieważ pisownię wyrazu "także" warunkuje obecność partykuły że, którą zapisujemy przez ż.

Przykłady użycia:

Podwyżka opłat za wywóz śmieci dotknie także mieszkańców spoza miasta.

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne.

Komentarze