Żadne czy rzadne jak się pisze?

żadne

Poprawna pisownia

rzadne

Niepoprawna pisownia

Jak piszemy: żadne czy rzadne? Poprawna forma to "żadne".

Wyraz ten to zaimek, który jest stosowany w zdaniach przeczących do wyrażenia braku czegoś lub kogoś, a także w sytuacjach, gdy osoba mówiąca nie zgadza się ze stanowiskiem swojego rozmówcy.

Występuje w nim ż niewymienne, dlatego jego pisownię należy po prostu zapamiętać.

Przykłady użycia:

Za żadne skarby tego nie zrobię.

Żadne później!

Żadne pieniądze nie są w stanie dać nam szczęścia.

Komentarze