Imagine

Co to znaczy "imagine"? Imagine to słowo pochodzące z języka angielskiego, które oznacza 'wyobrażać sobie coś', 'fantazjować'. Funkcjonuje głównie w języku internetu. Używa się go do podkreślenia, że wypowiedź dotyczy pewnego wyobrażenia, fantazji.

Przykład użycia zwrotu:

Imagine, jak się wtedy czułem.

Komentarze