Obligatoryjnie

Co to znaczy "obligatoryjnie"? Wyraz "obligatoryjnie" oznacza, że coś jest konieczne, obowiązuje bez żadnych wyjątków.

Przykłady użycia słowa:

Opłatę na fundusz każdy musi obligatoryjnie uiścić do końca miesiąca.

Aresztanta obligatoryjnie powinien zbadać lekarz.

Sąd obligatoryjnie wydaje tego typu wyroki.

 

Komentarze