Wojna hybrydowa

Co to znaczy "wojna hybrydowa"? Pojęcie to stosuje się w odniesieniu do połączenia konwencjonalnych i nieregularnych metod walki oraz cyberataków, terroryzmu i przestępczości, w celu wyrządzenia szkód innemu państwu, ale też doprowadzenia do podziałów i napięć w społeczeństwie. Jej cechą charakterystyczną jest to, że nie zostaje oficjalnie wypowiedziana, przez co granica między konfliktem a pokojem ulega zatarciu.

Przykłady użycia zwrotu:

Czy Rosja rozpocznie wojnę hybrydową przeciwko Mołdawii?

Skutki tej wojny hybrydowej trudno przewidzieć.

Tego typu działania noszą znamiona wojny hybrydowej.

Komentarze