Atencja

Co to znaczy "atencja"? Zgodnie w definicją podaną w Słowniku języka polskiego wyraz ten oznacza 'szczególny szacunek, względy okazywane komuś'.

W języku potocznym często pojawia się także jako 'uwaga, zainteresowanie' (np. szuka atencji - próbuje zwrócić na siebie uwagę). Jest to kalka z języka angielskiego słowa attention, warto jednak wiedzieć, że użycie go w języku polskim w takim znaczeniu jest niepoprawne.

Przykłady użycia słowa:

Antoni z wielką atencją zwraca się do Aldony.

Musisz zrozumieć, że symbole narodowe należy darzyć atencją.

Komentarze