Transhumancja

Co to znaczy "transhumancja"? Transhumancja to rodzaj pasterstwa, który polega na przepędzaniu trzód (zwykle owiec lub kóz) ustalonymi szlakami z pastwisk zimowych na letnie lub wędrówce ludności wraz z tymi stadami. Termin ten bywa mylony z "koczownictwem".

Przykłady użycia słowa:

Niektóre formy transhumancji są dzisiaj jeszcze obecne m.in. w Turcji.

Transhumancja została uznana przez UNESCO za niematerialne światowe dziedzictwo.

Transhumancja ma wielowiekową tradycję.

 

Komentarze