Tzn.

Co znaczy "tzn."? Tzn. to skrót od wyrażenia 'to znaczy'. Skrót ten się nie odmienia i zawsze zamykamy go kropką. Przed nim natomiast zgodnie z zasadami interpunkcji umieszczamy przecinek. Używa się go w celu wyjaśnienia, doprecyzowania czegoś.

Przykłady użycia skrótu:

Moje dochody w tym miesiącu spadły o 500 zł, tzn. 10%.

Plemię dzieliło się na klany o matriarchalnym systemie, tzn. takim, w którym rządzą kobiety.

Ośrodek został stworzony dla osób uciekających przed wojną, tzn. uchodźców.

Komentarze