Vice versa

Co znaczy "vice versa"? Vice versa to łaciński zwrot, który ma dwa znaczenia: 'na odwrót' i 'nawzajem'. Jest on bardzo rozpowszechniony w języku polskim. Występuje także pod postacią skrótu v.v.

Przykłady użycia wyrażenia:

Nie lubię Anny i vice versa.

Kiedy ja chcę iść do kina, ty wolisz zostać w domu i vice versa.

Komentarze