Crush

Co to znaczy "crush"? Crush to zwrot zapożyczony z potocznego języka angielskiego. Określa się nim osobę, która jest obiektem naszych westchnień, ale nie jesteśmy z nią w związku. Może to być osoba z naszego bliskiego otoczenia lub ktoś, kogo nie znamy osobiście, np. celebryta, gwiazda kina lub popularny sportowiec.

Przykłady użycia zwrotu:

Nie odwracaj się, stoi za tobą twój crush!

Ten aktor to mój crush.

Dziś nie będzie mnie na treningu, bo w końcu idę do kina z moją crush.

Komentarze