MVP

Co to znaczy "MVP"? Skrót ten (możemy go zapisywać również małymi literami) ma dwojakie znaczenie i pochodzi z języka angielskiego.

MVP (ang. minimum viable product) to minimalna wersja produktu wprowadzana na rynek w celu otrzymania od potencjalnych klientów jak największej liczby opinii na jego temat i przygotowania ostatecznej wersji, zgodnej z ich potrzebami.

W drugim znaczeniu MVP (ang. most valuable player) to 'najbardziej wartościowy gracz'. Tytuł ten jest przyznawany najlepszemu graczowi podczas meczu lub rozgrywek sportowych.

Przykłady użycia skrótu:

Dowiedz się, jak wykorzystać MPV w swoim biznesie.

Za świetną grę podczas mistrzostw świata w piłce nożnej piłkarz otrzymał tytuł MPV.

Komentarze