Półpięta

Co to znaczy "półpięta"? Półpięta to archaizm, czyli wyraz, który wyszedł już z użycia. Dawniej pełnił funkcję liczebnika ułamkowego i oznaczał cztery i pół.

Przykład użycia słowa:

Przekazał hrabiemu weksel na półpięta tysiąca.

Komentarze